Hỗ trợ trực tuyến


  • Licogi186
    024 628 75201
  • Spype status
    Bí thư đoàn thanh niên
    096 9229 526

Liên kết Web

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Licogi 18.6 năm 2016

Ngày 17/3/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 đã diễn ra trọng thể tại Hội trường Tầng 2 Tòa nhà Licogi18, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho hơn 4,45 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 89% trên tổng số 5,0 triệu cổ phần của Công ty.

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Đại hội

Năm 2015 Công ty đã hoàn thành bàn giao đúng tiến độ và được Chủ đầu tư đánh giá cao tại các dự án: cầu Hàn (Hải Dương), 05 cầu QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, Thủy điện Nậm Mức. Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh thi công đảm bảo tiến độ các công trình như cầu Hảo Sơn (Dự án hầm Đèo Cả), cầu Tà Bán (Thanh Hóa), cầu Cửu An (Hải Dương), Đường dẫn phía Bắc cầu Hàn (Hải Dương), cầu Quán Trường và cầu Sông Tắc thuộc Dự án đường Phong Châu, TP. Nha Trang, cầu Đường sắt và cầu Sông Tắc thuộc Dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt,... Giá trị sản lượng năm 2016 đạt 570,8 tỷ đồng, cổ tức 15%/năm.

Ông Bùi Thanh Tuyên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

trình bày báo cáo tại Đại hội

Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty, ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã nêu rõ: Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, những kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2015 là khá tốt, tiếp tục những bước phát triển vững chắc, thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, quản lý có hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, nghĩa vụ với nhà nước được tuân thủ; quyền lợi của nhà đầu tư và người lao động được đảm bảo. Những kết quả đạt được trong năm 2015 là tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển và vươn lên trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ông Lưu Bá Thái – Trưởng Ban Kiểm soát

trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, mặc dù còn tiếp tục khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự tự tin và quyết tâm, mạnh dạn đặt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cao hơn so với những kết quả thực hiện năm 2015, trong đó giá trị sản lượng ở mức 600 tỷ đồng và doanh thu là 480 tỷ đồng.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021). Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) gồm: Ông Đặng Văn Giang, ông Bùi Thanh Tuyên và ông Nguyễn Ngọc Chung; Ban Kiểm soát gồm: Ông Lưu Bá Thái, bà Thân Thị Len và ông Ngô Văn Nam.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021) ra mắt Đại hội

Đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự đối với các nội dung biểu quyết. Sự tin tưởng và đồng thuận của các cổ đông là động lực để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty Licogi-18.6 phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Tin liên quan

tin trong ngay, docbao.vn, doisongphapluat, VietNamNet.vn, bao phu nu, anh teen, ngoai tinh, tam su