Hỗ trợ trực tuyến


  • Licogi186
    024 628 75201
  • Spype status
    Bí thư đoàn thanh niên
    096 9229 526

Liên kết Web

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 09/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 đã diễn ra trọng thể tại Hội trường Tầng 2 Tòa nhà Licogi18.6, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho hơn 7,36 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 92% trên tổng số 8,0 triệu cổ phần của Công ty.

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Đại hội

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành bàn giao đúng tiến độ và được Chủ đầu tư đánh giá cao tại các dự án: cầu Quán Trường & cầu Sông Tắc thuộc dự án đường Phong Châu (TP. Nha Trang), cầu Đường sắt & cầu Sông Tắc thuộc dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt, đường cầu Ràm (Quốc lộ 37),... Giá trị sản lượng năm 2017 đạt được cái chỉ tiêu đã đề  ra, cổ tức 13.5%/năm.

Ông Bùi Thanh Tuyên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty, ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã nêu rõ: Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức những kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2017 là khá tốt, tiếp tục những bước phát triển vững chắc, thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, quản lý có hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, nghĩa vụ với nhà nước được tuân thủ; quyền lợi của nhà đầu tư và người lao động được đảm bảo. Những kết quả đạt được trong năm 2017 là tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển và vươn lên trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Ông Lưu Bá Thái – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, mặc dù còn tiếp tục khó khăn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự tự tin và quyết tâm, mạnh dạn đặt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cao hơn so với những kết quả thực hiện năm 2017, trong đó giá trị sản lượng ở mức 599 tỷ đồng.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự đối với các nội dung biểu quyết. Sự tin tưởng và đồng thuận của các cổ đông là động lực để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty Licogi-18.6 phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Tin liên quan

tin trong ngay, docbao.vn, doisongphapluat, VietNamNet.vn, bao phu nu, anh teen, ngoai tinh, tam su